สถาบันส่งเสริมศักยภาพเด็กโดยใช้ศิลปะปั้น วาด ประดิษฐ์ เป็นเครื่องมือ

แฟรนไชส์สอนศิลปะสำหรับเด็ก
 
hands on art  logo, art it out เราทำได้

"แฮนด์ออนอาร์ต"

เป็นสถาบันส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ด้วยศิลปะปั้น วาด ประดิษฐ์ พัฒนาหลักสูตรโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็กและทีมงานครูศิลปะ หลักสูตรการสอนของแฮนด์ออนอาร์ตมีสองหลักสูตรคือ หลักสูตรเคลย์อาร์ต กับ หลักสูตรครีเอทีฟอาร์ต สอนเป็นขั้นตอนจากง่ายไปยาก เด็กสามารถทำได้ด้วยตนเอง มีการประเมินผลทั้งก่อนและหลังเรียนทำให้ผู้ปกครองเห็นผลเป็นรูปธรรม

"แฮนด์ออนอาร์ต"

จะเน้นกระบวนการทำงานมากกว่าผลงาน ส่งผลให้เด็กมีศักยภาพพร้อมเป็นแนวทางในการเรียนรู้เพื่อนำไปสู่การเรียน เก่ง ดีและมีสุข ในอนาคต


ความเป็นมาของแฮนด์ออนอาร์ต

ย้อนหลังกลับไปมากกว่า 15 ปีที่แล้ว จากแรงบันดาลใจของคุณแม่คนหนึ่งที่ต้องการหาครูศิลปะ ที่เข้าใจพัฒนาการเด็ก เพื่อสอนลูกสาววัย 3 ขวบ จากความรู้พยาบาลของคุณแม่และความรู้จากทีมครูศิลปะ นำมาบูรณาการร่วมกันและพัฒนาจากศูนย์ศิลปะแฮนด์ออนจนเป็น "แฮนด์ออนอาร์ต" ในปัจจุบัน

แฟรนไชส์สอนศิลปะสำหรับเด็ก

 
 
เว็บสำเร็จรูป

Visitors: 21,742