สุข สนุก สมดุล ก่อเกิด สติ สมาธิและปัญญา

แฟรนไชส์สอนศิลปะสำหรับเด็กบรรยากาศแฮนด์ออนอาร์ต
แฮนด์ออนอาร์ตร่วมกับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ตได้ร่วมสร้างกิจกรรม Hands on art feeling ให้แก่เด็กและเยาวชนใน วันที่ 06-12-10 แฮนด์ออนอาร์ตรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่น้องๆเยาวชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการทำกิจกรรม

กรุณากรอกข้อความ...
 
 
Visitors: 28,101