Hands on art Promote EF

แฟรนไชส์สอนศิลปะสำหรับเด็ก

   *แฮนดออนอาร์ตไม่ใช่โรงเรียนสอนศิลปะ!!*

เรามีสถานที่ที่เอี้ออํานวยให้เด็กๆได้ตั้งใจทำงานชิ้นสำคัญของพวกเขา เราเปิดโอกาสให้เด็กได้ลงมือทำงานด้วยตนเองจนเสร็จ
เรามีครูคอยบันทึกความสำเร็จและความภูมิใจทุกผลงาน เรามีครูศิลปะที่ทำหน้าที่เป็นไกด์ เป็นผู้ช่วย เป็นFacilitator

  เรามีกระบวนการทางศิลปะเป็นเครื่องมือสำคัญเพื่อพัฒนาศักยภาพ
และส่งเสริม EF (Executive Function)

 ดังนั้น..เราไม่ได้สอนศิลปะ..เพื่อให้เด็กปั้นวาดระบายสีให้สวยงามสมจริงและสมใจผู้ใหญ่..แต่เรากำลังพัฒนาความพร้อมกาย และใจเพื่อให้เด็กก้าวเดินอย่างมั่นใจไปสู่การเรียนรู้ในโลกกว้าง  

เรามีคอร์สให้เด็กเลือกเรียนหลากหลายตามความสนใจ สามารถเลือกวัน-เวลาเรียนได้ตามสะดวกค่ะ


                 

 

 


Visitors: 41,493