สุข สนุก สมดุล ก่อเกิด สติ สมาธิและปัญญา

แฟรนไชส์สอนศิลปะสำหรับเด็ก

**แฮนดออนอาร์ตไม่ใช่โรงเรียนสอนศิลปะ!!
เรามีสถานที่ที่เอี้ออํานวยให้เด็กๆได้ตั้งใจทำงานชิ้นสำคัญของพวกเขา 
เราเปิดโอกาสให้เด็กได้ลงมือทำงานด้วยตนเองจนเสร็จ
เรามีครูคอยบันทึกความสำเร็จและความภมูิใจทุกผลงาน ุ
เรามีครูศิลปะที่ทำหน้าที่เป็นไกด์ เป็นผู้ช่วย เป็นFacilitator
เรามีกระบวนการทางศิลปะเป็นเครื่องมือสำคัญเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็ก

ดังนั้น..เราไม่ได้สอนศิลปะ..เพื่อให้เด็กปันวาดระบายสีให้สวยงามสมจริงและสมใจผู้ใหญ่..แต่เรากำลังพัฒนาความพร้อมกายและใจเพื่อให้เด็กก้าวเดินอย่างมั่นใจไปสู่การเรียนรู้ในโลกกว้าง

และตอนนี้เรามีโปรฯดีงามให้เลือกชอบปิ้งได้ตามใจชอบด้วยค่ะ

                  

 

 

  


Visitors: 35,142