การลงทุนแฟรนไชส์
1. ค่าแฟรนไชส์ 250,000บาท สัญญา 3ปี ต่อสัญญา 5,000บาท คราวละ 3ปี 

2. มีเงินค้ำประกัน 20,000บาท คืนเมื่อครบสัญญา

3. ไม่มีค่าเรียกเก็บรายเดือน

4. ค่าตกแต่งเริ่มต้น 300,000บาท ขึ้นอยู่กับแบบที่ต้องการ 

< สาขาไลม์ไลท์ ..... สาขาหาดใหญ่ .... โรงเรียนถลางวิทยา .... สาขาThe Walk เกษตรนวมินทร์ >

Visitors: 44,135