กิจกรรมงานวิชาการ ณ โรงเรียนถลางวิทยา ภูเก็ต

กรุณากรอกข้อความ...

 

รวมภาพบรรยากาศการเรียนการสอนของน้องๆ ชั้นป.3/1 และ ป.3/2

ในงานกิจกรรมวันวิชาการ ณ โรงเรียนถลางวิทยา ภูเก็ต

ภายใต้หัวข้อ

"วัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นเด็กดี มีความรู้...รักวัฒนธรรมท้องถิ่น กินอยู่อย่างพอเพียง"

 

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

 

Visitors: 42,591