กิจกรรมงานวิชาการ ณ โรงเรียนถลางวิทยา ภูเก็ต

กรุณากรอกข้อความ...

 

รวมภาพบรรยากาศการเรียนการสอนของน้องๆ ชั้นป.3/1 และ ป.3/2

ในงานกิจกรรมวันวิชาการ ณ โรงเรียนถลางวิทยา ภูเก็ต

ภายใต้หัวข้อ

"วัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นเด็กดี มีความรู้...รักวัฒนธรรมท้องถิ่น กินอยู่อย่างพอเพียง" 

Visitors: 43,638