งาน Grand Opening เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2559

 

งาน  Grand Opening สาขาไลม์ไลท์ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2559

 

เปิดสถาบันแฮนด์ออนอาร์ต โดยเน้นศิลปะสร้างเด็กฉลาด เก่งดี และมีสุข

          • โดย ดร.ประเจียด อักษรธรรมกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดสถาบันแฮนด์ออนอาร์ต
          • โดย เรือตรีหญิงธิณัฐสิริน ศรีชุมพล ผู้อำนวยการสถาบันแฮนด์ออนอาร์ต ให้การต้อนรับ

 

 

 

 

กิจกรรมภายในงานมีทั้ง การแข่งขันความถนัดทางด้านศิลปะของเด็กนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

มีการมอบทุนการ  ศึกษา การเสวนาเรื่องการโค้ชครอบครัว โดย โค้ชโต้ง คณพศ  วชิระกำธร นักพัฒนาคุณค่าและความสุขแห่งชีวิต

และการเสวนาเรื่องการโค้ช บุคลิกภาพสร้างความมั่นใจให้เด็ก โดยครูเจเจ วัชราพร ญาณโกมุท นักพัฒนาบุคลิกภาพ และการพูด

ผู้ประกาศข่าว และนักจัดรายการวิทยุ

 


การแข่งขันความถนัดทางด้านศิลปะของเด็กนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

 

กิจกรรมสำหรับเด็กที่มาร่วมในงาน

 

การเสวนาเรื่องการโค้ชครอบครัว และการเสวนาเรื่องการโค้ช บุคลิกภาพสร้างความมั่นใจให้เด็ก

 

การมอบทุนการศึกษา

 

 

 

Visitors: 42,588