งาน Grand Opening เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2559

 

งาน  Grand Opening สาขาไลม์ไลท์ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2559

โดย ดร.ประเจียด อักษรธรรมกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดสถาบันแฮนด์ออนอาร์ต

          • โดย เรือตรีหญิงธิณัฐสิริน ศรีชุมพล ผู้อำนวยการสถาบันแฮนด์ออนอาร์ต ให้การต้อนรับ

 

 

 

  


การแข่งขันความถนัดทางด้านศิลปะของเด็กนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

 

กิจกรรมสำหรับเด็กที่มาร่วมในงาน 

 

แนะนำหลัักสูตร Communication Design จากมหาวิทยาลัยมหิดล

การมอบทุนการศึกษา

 

Visitors: 44,135