กิจกรรมจับฉลากของขวัญปีใหม่

 

"รวมภาพบรรยากาศกิจกรรมจับฉลากของขวัญปีใหม่" 

ประจำเดือน ธันวาคม ปี 2560 ที่ผ่านมา 

ณ แฮนด์ออนอาร์ต สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต

 


 

 

Visitors: 44,135