"End of year 2016" Simon Star Show Phuket

ภาพบรรยากาศออกบูธแสดงสินค้า ร่วมกับ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

 

 

Visitors: 42,588