สัมมนา

สัมมนา "สร้างธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์" ส่วนภูมิภาค 

จัดโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสำนักงานพานิชย์ จังหวัดภูเก็ต

เมื่อวันที่ 13-17 มีนาคม พ.ศ.2560 ณ โรงแรมเพิร์ล ภูเก็ต

 

Visitors: 42,591